اجرای بیمارستان دائمی ارتش در شهرستان خاش

اجرای بیمارستان دائمی ارتش در شهرستان خاش

اجرای بیمارستان دائمی در شهرستان خاش

اجرای بیمارستان دائمی ارتش در شهرستان خاش توسط نیروی حرفه ای چادر 24 انجام شده است که به عنوان دومین بیمارستان تنفسی در شهر های استان سیستان و بلوچستان اجرا شده است. 
سازه ی این بیمارستان بسیار سبک است و تمام تجهیزات مورد نیاز از طرف ارتش ارائه شده است.
سرهنگ رحمانی در این بازه گفتند : نیروی زمینی ارتش چها بیمارستان تخصصی تنفسی سیار در استان سیستان و بلوچستان و دومین بیمارستان تنفسی دائمی را راه اندازی نموده است. تمام تجهیزات این بیمارستان نو و جدید هستند که برای نخستین بار به این شهرستان اهدا شده اند.
همچنین فرمانده دانشکده هوانیروز ارتش بیان کردند : در این بیمارستان تمام تجهیزات و امکانات مورد نیاز به کار برده شده است و این بیمارستان در حال حاضر 60 تختخوابی است اما قابلیت افزایش تا 100 تختخواب را دارد و این بیمارستان دارای دستگاه های اکسیژن ساز ، اتاق احیا و مانتینورینگ است که همه ی آنچه که باید در بیمارستان دارد مورد استفاده قرار گرفته است. 
این بیمارستان در عرض سه روز کار شبانه روزی اجرا شده است تا مردمان این شهرستان بتوانند از خدمات این بیمارستان استفاده کنند. 

اجرای بیمارستان دائمی در شهرستان خاش توسط نیروی حرفه ای چادر 24

اجرای این بیمارستان توسط نیروی حرفه ای شرکت چادر 24 انجام شده است که به صورت شبانه روزی و بدون وقفه در عرض 3 روز انجام شده است تا مردم روستان خاش در استان سیستان و بلوچستان بتوانند از خدمات آن بهره مند شوند.
تمام سازه های استفاده شده در ساخت این بیمارستان بسیار سبک بوده است و کیفیت فوق العاده بالایی دارد همچنین از سازه چادری ، سازه پارچه ای هم در ساخت آن استفاده شده است. 
همچین ما آمادگی همکاری با نیروی ارتش برای ساخت بیمارستان صحرایی در تمام نقاط ایران را خواهیم داشت.

چاپ   ایمیل